+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 13:2  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

هفدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی  

دبیرستان امام خمینی(ره) - آبان 93

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 13:22  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم دی 1393ساعت 13:9  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

 

جناب آقای سید عرفان موسوی دانش آموز پایه دوم راهنمایی

کسب رتبه برتر استانی در آزمون آنلاین ادبیات فارسی پایه دوم راهنمایی را به شما و خانواده محترمتان صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت تان را از ایزد منان در تمامی مراحل زندگی آرزومندیم.

مدیریت-کارکنان و دانش آموزان مدرسه امام خمینی(ره)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم تیر 1392ساعت 18:3  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

 

دانش آموزان عزیز:آقایان میثم جلابی -محمدرضا پورمند و ناصر دهستانی

کسب رتبه برتر شهرستانی  در آزمون المپیاد علمی و ادبی پایه سوم راهنمایی را به شما عزیزان و خانواده محترمتان صمیمانه تبریک عرض نموده و موفقیت تان را از خداوند متعال در تمامی مراحل زندگی آرزومندیم.

مدیریت-کارکنان و دانش اموزان مجتمع شهیدان محمدزاده

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم تیر 1392ساعت 17:57  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

 

افتخار آفرینان آموزشگاه امام خمینی(ره)محمودآباد

در آزمون نمونه دولتی - ورودی دوره متوسطه

۱- محمدرضا پورمند

۲- حمیدرضا شیخی

۳-میثم جلابی

۴- محمدجواد اسلامی

۵- میرسالار موسوی

۶- حسین دهقان

۷- امیر مسعود تورانی

۸- سید حسین کاظمی

۹- ناصر دهستانی

۱۰- علیرضا فرزادی

۱۱- مهدی نعمتی

۱۲- محمدحسین محمدزاده

موفقیت و افتخار آفرینی این عزیزان به تمامی همکاران

زحمتکش و دانش اموزان و اولیای محترم مبارکباد.

 

مدیریت مجتمع و مدیر آموزشگاه امام خمینی(ره)

سال تحصیلی ۹۲ - ۹۱

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم تیر 1392ساعت 17:44  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

سنــد تحــــــول بنیادین آمــــــوزش و پــــــرورش 

به نوعی به عنوان قانون اساسی نظام تعلیم و تربیت ایران است.

به ادامه ی مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم تیر 1392ساعت 17:32  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

 پاسخ تمرینات منطق جدیدالتالیف

لطفا آدرس زیر را لینک کنید و فایل را دریافت کنید

http://philosophy-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=56 

+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر 1390ساعت 23:22  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

آزمون تـــرم دوم فلســـفه پیش دانشــگاهی

مرکز پیش دانشگاهی امام حسین(ع) شهـرسـتان چــالـــوس

لطفا به ادامه ی مطلب بروید. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390ساعت 13:31  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

نمونه سوالات نهایی و کنکور فلسفه ی سوم

 به صورت درس به درس از اول تا آخر کتاب 

( گـروه افـلاطـون )

ارزشيابي از فـلسفه چيست(1) 

1- اگر كسـي بپرسد چـرا طبيعت قابل شناخت است كدام مـورد مي تواند پاسـخ درستي بـراي اين سوال باشد؟ (سـراسـري 86)

1- زيرا شناخت از ويژگي هاي فطرت آدمي است.

2- زيرا امـري مستقل از ذهن است و مي تـوان آن را شناخـت.

3- چون از مبادي و نقاط اتكاي آن، در خور بررسي و تبيين عقلاني است.

4- چون طبيعت ، يك واقعيت است واين واقعيت قابل شناخت است.

جهت مشاهده ی سوالات در قسمت پایین(ادامه ی مطلب) کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390ساعت 10:16  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

نـمـــونه ســـــوال فلـــسـفه ي پيــش دانشـــگاهــي

مجتمع ايثـارگران شهیـد توسلی شهـرستان چـالـوس

لـــطــفا بـــه ادامـــه ي مـطلــب بـــرويــد 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390ساعت 10:16  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

آزمون فلســفه و منــطق( جدیدالتالیف) نوبت اول

 در سال تحصیلی 89 - 88 دبیرستان پسرانه ی شاهد چالوس  

 جهت مشاهده ی سوالات در ادامه ی مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390ساعت 20:59  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

جهت دریافت سوال و راهنمای تصحیح امتحان نهایی

سال سوم متوسطه آدرس زیر را لینک نمایید.

http://www.aee.medu.ir/

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390ساعت 20:58  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

بـــه نام خــدا

توضیــــح نکات کلیــــدی درس دهم

 مــــنطق جـدیـد التالیــف( مبحث قیــاس اقتـــــرانی)

 

قیاس اقترانی 4 شکل دارد:

1- شکل اول(حد وسط در صغرا محمول و در کبرا موضوع است.)

 مثال: هر الف ب است       هیچ ب ج نیست

2-  شکل دوم(حد و سط هم در صغرا و هم در کبرا محمول است.)

مثال: هر الف ب است       هیچ ج ب نیست

3- شکل سوم(حد و سط هم در صغرا و هم در کبرا موضوع است.)

مثال: هر الف ب است        هر الف ج است

4- شکل چهارم(برعکس شکل اول است، حد وسط در صغرا موضوع و در کبرا محمول است.)

مثال: هر الف ب است       هیچ ج الف نیست

شرایط انتاج شکل های مختلف قیاس

شرایط انتاج شکل اول:

1- موجبه بودن صغرا ( است )   2- کلیت کبرا(هر- هیچ )

هر الف ب است       هیچ ب ج نیست          پس هیچ الف ج نیست

شرایط انتاج شکل دوم:

 1- اختلاف دو مقدمه در کیف(سلب و ایجاب)

 2 – کلیت کبرا

هر الف ب است       هیچ ج ب نیست         پس هیچ الف ج نیست

شرایط انتاج شکل سوم:

 1- موجبه بودن صغرا

 2- کلیت یکی از دو مقدمه(هر دو مقدمه جزئی نباشند)

هر الف ب است        هر الف ج است       پس بعضی ب ج است

لطفا به ادامه ی مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم فروردین 1390ساعت 20:58  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

درس چهارم منطق جديد التاليف

اقســـام ذاتــی و عــــــرضی

همـــراه با ۱۰ تسـت تاليــفي

لطفا به ادامه ي مطلب برويد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اسفند 1389ساعت 14:15  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

 

«تهمت و دروغ را دشمن سفارش می دهد،منافق می سازد،

عــوام فـریب پـخش مـی کنــد و عـــامی آن را مـی پــذیــرد.»

(دکتر علی شریعتی)

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اسفند 1389ساعت 13:25  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

پاسخ کامل تمرینات منطق جدید التالیف

 ســــــال ســـــوم متوســــطه(چاپ ۸۹)

لطـــفــا آدرس زیـــــــر را لینــــک کنیــــد

http://philosophy-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=57 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم بهمن 1389ساعت 21:32  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

 

دريـا باش كـه اگر كسي سنگي به سويت پرتاب كرد

 سنـگ غــرق شـــود نــه آنـكـه تـــو مـتــلاطم شــوی

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم بهمن 1389ساعت 20:3  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

مــغــالــــطــه(ســـفــــسطـه)

دسته ی اول:ادعايي بدون استدلال

مغالطات مربوط به شخصي كه در صدد اثبات مدعاي خود است،بدون استفاده از دليل و برهان و شاهد و يا اين كه دليل كافي براي اثبات مدعاي خود ندارد،كه از ترفندهايي استفاده مي كند؛تا ادعا را مستدل نشان دهد،كه «ادعاي بدون استدلال »ناميده مي شود.آن ها عبارتند از:

لطـــفا به ادامــه ی مطلب بــروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم آذر 1389ساعت 23:1  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

مقاله ی زیر مربوط به قسمتی از پایان نامه دروره ی کارشناسی ارشد اینجانب می باشد که در شهریور ۸۶ با عنوان(بررسی فقهی ربای قرضی با توجه به ماهیت پول امروزی و تورم)در دانشگاه تریبت معلم آذربایجان(تبریز) ارائه واز آن دفاع شده است.

بـررسی فـقـهی اخـــذ جریـمــه ی دیـــرکـــرد

 تــوســـط بــانــــک هـا و ارتـبـــاط آن بـا ربـــــا

جـــــریمــه ی دیـــرکــرد

یکی از راههای کنتر ل بازپرداخت بدهی افرادبه بانک ها درنظام ربوی، تمدید مدت بدهی بانرخ بهره جدید یا گرفتن درصدی به صورت جریمه ی دیرکرد است، چنانچه شخص، بدهی خودرا درسررسید، نپردازد، بانک ربوی، درصدی را به صورت جریمه دیرکرد اخذ می کند. درایران پیش از انقلاب اسلامی، طبق آیین دادرسی مدنی(ماده 719 تا 723) خسارت تاخیرتادیه 12درصدی برای یک سال درتمام امور مربوط به دیون داشت.

لطـــفا بــه ادامــــــه ی مطلــب بــــروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آذر 1389ساعت 12:1  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

 

پیام

پیــام فــروزنــده نابغه ی تکواندو ،و

 

قهــــرمـان پومسه تکواندوی ایـــران

 

از استان اردبیـل شهـرستان گرمـی 

  

جهت کسب اطـلاعـات بیـشتـر آدرس زیـــر را لــینـک كـنيـد

   http://forouzandehpayam.blogfa.com

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 14:16  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

                  پاسخ کامل تمرینات منطق جدید التالیف

                   ســــال ســـــوم متوســطه(چـــاپ ۸۸)

صفحه 4

سوال:

1- قدرت تفکر و اندیشه بشر است.

٢- مقصود از نطق، تفکر و تعقل است که در سخن گفتن تجلی می کند.

3- ارسطو

4- منطق دانشی است که طرز کار ذهن را در عمل تفکر تشریح میکند تا انسان با آگاهی از طرز کار ذهن، بهتر از آن استفاده نماید.

برای مشاهده ی پاسخ کامل تمرینات در قسمت پایین(ادامه ی مطلب) کلیک کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم آذر 1389ساعت 20:17  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

دكتر عبدالكريم سروش و آيت الله جعفر سبحاني

آيت الله جعفر سبحاني درباره ي دكتر عبدالكريم سروش مي گويد:

« او با آن چهره نوراني، و بيان شيرين، روزگاري مدرس نهج‌البلاغه بود. خطبه‌‌ همام را به نحو دلپذيري تفسير مي‌كرد، چه شد كه از اين گروه اين همه فاصله گرفت؟». 

لطفا به ادامه ي مطلب برويد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آبان 1389ساعت 21:16  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

آدمـی سـاختــه ي افکار خویش است فردا همان خواهـد شد که

 امــروز مــی انـدیــشد و هـــرکس همـان گـــونه است کـه فکـر

 می کند، پس مــراقب افکارخـود باشـید . ذهن همـچون ساعتی

 پیـوسـته درحـال کار کردن است و بایـد هـر روز با انـدیشه های

خـــوب آن را کـوک کـــرد.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آبان 1389ساعت 14:35  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

بررسي اقسام مغالطه يا سفسطه

سفسطه يا مغالطه:

در تعريف سفسطه يا مغالطه گفته اندكه قياسي است ظاهرا درست اما در واقع غلط مي باشد.(سفسطه شبيه استدلال صحيح است،اما در واقع درست نيست)

فايده سفسطه:

1-با شناخت قواعد و فنون مغالطه مي توان در مقابل با اهل مغالطه سلاح آنان را به خودشان برگرداندو از طريقي كه وارد شده اند از همان طرق با آنان مبارزه كرد .چنان چه در مثل آمده كه آهن توسط آهن شكافته مي شود

2- فرد استدلال كننده در پناه سفسطه مي تواند خودرا از خطا و غلط حفظ كند.همان طور كه بعضي از مردم واقعا عابد هستند ،برخي به ظاهر عابد،ولي در واقع اهل ريا و خودنمايي،وهمان طور كه برخي از طلا و نقره هاي واقعي هستند و چيزهايي وجود دارند كه به نظر مي رسند طلا و نقره اند،و همچنين برخي قياس اند،برخي شبيه به قياس كه در حقيقت قياس نيستند كه آنها را مغالطه گويند.

لطفا به ادامه ي مطلب برويد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آبان 1389ساعت 20:37  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

تست فصل ششم

(نمايندگان مكتب مشاء2 ،   ابن سينا)

- نخستین کتاب نجوم .................دارد و تالیف.......... است.

 1- مجسطی – بطلمیوس         2- مجسطی – اقلیدس      

 3- بطلمیوس – مجسطی         4- اقلیدس – مجسطی

- ابن سینا با خواندن کتاب...........به اغراض مابعدالطبیعه ی ارسطو پی می برد و این کتاب نوشته................. است. 

1- اغراض مابعدالطبیعه – ارسطو      2- اغراض مابعدالطبیعه – فارابی   

 3- مابعدالطبیعه – ارسطو              4- مابعدالطبیعه – فارابی

بقيه ي تست ها در قسمت پايين(ادامه ي مطلب)مي باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آبان 1389ساعت 10:40  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

 آزمون تستی و تشریحی فلسفه پیش دانشگاهی

در آبان ماه 89

مرکز پیش دانشگاهی امام علی(ع) شهرستان چالوس   

1- درباره تفاوت «مابعدالطبيعه» و«ماوراءالطبيعه»كدام گزينه درست است؟

1)مابعدالطبيعه مرتبه اي  از عالم هستي و ماوراءالطبيعه علم به هستي در حالت كلي است.  

2)ماوراءالطبيعه مرتبه اي  از عالم هستي و مابعدالطبيعه علم به هستي درحالت كلي است. 

3)مابعدالبيعه نوعي علم ودانش و ماوراءالطبيعه علم به هستي درحالت كلي است. 

4)ماوراءالطبيعه نوعي علم و دانش و مابعد الطبيعه هستي وراي طبيعت و جهان مادي است. 

2- شعر( نام احمد نام جمله انبياست     چون كه صد آمد نود هم پيش ماست) مصداق كدام مورد است؟

1) بي نيازي ازفلسفه به علت وجود علوم تجربي                            

2)بي نيازي ازفلسفه به علت وجوددين الهي    

3)بي نيازي ازماوراءالطبيعه به علت وجود مابعدالطبيعه               

 4)بي نيازي ازمتافيزيك،به علت وجود فيزيك

لطفا به ادامه ي مطلب برويد                                                                                                               


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان 1389ساعت 8:0  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

 دسته بندی انسانها از نظر دکتر شریعتی


دسته اول :


آنانی که وقتی هستند هستند، وقتی که نیستند هم نیستند .

عمده آدم‌ها حضورشان مبتنی به فیزیک است.

تنها با لمس ابعاد جسمانی ان‌هاست که قابل فهم می‌شوند ، بنابراین اینان تنهاهویت جسمی دارند.

لطفا به ادامه ي مطلب برويد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آبان 1389ساعت 20:26  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

 

تست فصل هشتم فلسفه ی پیش دانشگاهی

(حکمت اشراق) 

 «طبقات الاطباء» نوشته ی کیست ؟ 

 1)ظهیرالدین فارسی                    2)ابن سهلان ساوی      

 3)ابن خلکان                                  4)ابن ابی اصبیعه

- شاگرد وفادار شیخ اشراق چه نام دارد و کدام یک از کتاب های زیر نوشته ی اوست ؟

1)شمس الدین محمد شهرزوری- نزهه الارواح وروضه الافراح 

2)مجد الدین جیلی- اصول فقه 

3)ابن سهلان ساوی- البصائر انصیریه     

 4)ابن ابی اصیبعه- طبقات الاطباء

بقیه ی تست ها در قسمت پایین(ادامه ی مطلب) 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان 1389ساعت 21:23  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  | 

به نام خدا 

توضیح برخی اصطلاحات فلسفه

 (فصل سوم و چهارم)  

  فصل سوم :مبانی حکمت مشاء(۱)  

واقعیت مستقل از ذهن: آنچه در جهان خارج واقعیت دارد از ادراک و ذهن بشر جدا و مستقل می باشد

شکاکان: کسانی که معتقدند آن چه ما حس می کنیم هیچ وقت واقعیت خارجی ندارد و در عالم خارج چیزی وجود ندارد

مغایر ت و جود و ماهیت:  اگر وجود با ماهیت مغایرت نداشت باید تصور هر ماهیتی اثبات وجدش را می کرد در حالی که این طور نیست. مثل ققنوس که با توصیفات خاص ماهیت آن را می توان تصور کرد در حالی که وجود ندارد.

واجب الوجود:.رابطه موضوع با وجود ضروری و حتمی باشد.مثال: وجود خداوند

ممکن الوجود : موضوع ذاتی است که نه از وجود ابا داشته باشد نه از عدم . مثال: موجودیت انسان ، گیاهان و ....

ممتنع الوجود: محمول وجود هرگز نمی تواند بر مضوع عارض شود .مثال: اینکه  عدد در آن واحد هم زوج باشد و هم فرد.

 

 فصل چهارم: مبانی حکمت مشاء(۲)

علیت: رابطه ی بین علت و معلول را گویند

نظریه حدوث: حادث در عرف و لغت به معنی نوو قدیم به معنی کهنه است.

حادث و قدیم در اصطلاح فلسفه وکلام با معنای عرفی آن تفاوت دارد. مقصود فلاسفه از حادث این است که آن چیز پیش از آنکه موجود بشود، نابود بوده است (نیستی اش بر هستی اش مقدم است) و مقصود از قدیم این است که آن چیز همیشه بوده است و هیچگاه نبوده است که موجود نباشد.(نیستی مقدم بر هستی برایش فرض نشود)

علت ناقصه: شرط لازم برای به وجود آمدن معلول است نه شرط کافی . مثل خاک برای به وجود آمدن گیاه شرط لازم است نه کافی

علت تامه : شرط لازم و کافی برای به وجود آمدن معلول را گویند یعنی علت تامه باشد معلول باید به وجود بیاید نمی تواند ازآن تخلف کند. آب هوا نور و خاک و ... همگی باهم به عنوان علت تامه برای به وجود آمدن گیاه هستند.

صدفه: اتفاق و تصادف یعنی این که معلول خود به خود به وجود بیاید.

وجوب مقدم بر وجود: علت به معلول هم وجوب و ضرورت می دهد و هم وجود و هستی  اما بر اساس قاعده ی  (الشیء ما لم یجب لم یوجد ) ابتدا به معلول وجوب می دهد سپس معلول هم به وجود می آید

 نظام متقن: متقن  یعنی محکم و استوار،جهانی که ما در آن زندگی می کنیم با نظم و قوانین خاص و ویژه آفریده شده است و از استحکام و استواری خاصی برخوردار است .

تسلسل:زنجیره ای از علت و معلول ها تا بی نهایت ادامه پیدا کند که در فلسفه باطل است

دور:یعنی اینکه معلولی علت خودش باشد: مثل(A علت B ) و ( Bعلت A) است.

موفق باشید: ناصری

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم مهر 1389ساعت 19:59  توسط احـــد ناصــــــــــــــری  |